ЕС регистрира излишък от 4,9 млрд. евро при международната търговия със стоки през юли 2023 г.

Милен Николов
Редактор
15 септември 2023, 13:13 156

Еврозоната отчита излишък от 6,5 млрд. евро

През юли 2023 г. износът на стоки от ЕС за трети държави е бил на стойност 205,2 милиарда евро, което представлява спад от 3,2% в сравнение с юли 2022 г. (211,9 милиарда евро), показват първите оценки на „Евростат“. Вносът от останалия свят възлиза на 200,3 милиарда евро, което представлява спад от 21,5% в сравнение с юли 2022 г. (255,3 милиарда евро). В резултат на това ЕС регистрира излишък от 4,9 милиарда евро при търговията със стоки с останалия свят в сравнение с дефицит от 43,4 милиарда евро през юли 2022 г. Търговията в рамките на ЕС е спаднала до 322,9 милиарда евро, което представлява намаление от 6,1% в сравнение с юли 2022 г.

От януари до юли 2023 г. износът на стоки от ЕС за трети държави е нараснал до 1 492,0 милиарда евро (увеличение от 2,9% в сравнение с януари – юли 2022 г.), а вносът е спаднал до 1 502,2 милиарда евро (намаление от 11,4% в сравнение с януари – юли 2022 г.). В резултат на това ЕС регистрира дефицит от 10,2 милиарда евро в сравнение с дефицит от 244,8 милиарда евро през януари – юли 2022 г. Търговията в рамките на ЕС е нараснала до 2 447,7 милиарда евро, което представлява увеличение от 1,1% в сравнение с януари – юли 2022 г.

Износът на стоки от еврозоната за държави извън нея е бил на стойност 227,8 милиарда евро, което представлява спад от 2,7% в сравнение с юли 2022 г. (234,1 милиарда евро). Вносът от държави извън нея възлиза на 221,3 милиарда евро, което представлява спад от 18,2% в сравнение с юли 2022 г. (270,4 милиарда евро). В резултат на това еврозоната регистрира излишък от 6,5 милиарда евро при търговията със стоки с държави извън нея в сравнение с дефицит от 36,3 милиарда евро през юли 2022 г. Търговията в рамките на еврозоната е спаднала до 211,8 милиарда евро, което представлява понижение със 7,9% в сравнение с юли 2022 г.

От януари до юли 2023 г. износът на стоки от еврозоната за държави извън нея се е повишил до 1 663,0 млрд. евро (увеличение от 2,3% в сравнение с януари – юли 2022 г.), а вносът е спаднал до 1 660,4 млрд. евро (намаление от 8,4% в сравнение с януари – юли 2022 г.). В резултат на това еврозоната е отчела излишък от 2,7 милиарда евро в сравнение с дефицит от 188,1 милиарда евро през януари – юли 2022 г. През януари – юли 2023 г. в сравнение с януари – юли 2022 г. търговията в рамките на еврозоната е останала почти без промяна – 1 584,2 милиарда евро.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент