Евростат: Годишната инфлация в ЕС се забавя до 9,9% в ЕС и 8,5% в еврозоната през февруари 2023 г.

Милен Николов
Редактор
17 март 2023, 13:07 346

За България е отчетено равнище от 13,7%

През февруари 2023 г. годишната инфлация в Европейския съюз е на ниво от 9,9%, като спада спрямо отчетената през януари (10%), сочат данните на „Евростат“. За сравнение, през същия период на миналата година инфлацията беше на равнище от 6,2%. Годишната инфлация в еврозоната е на ниво от 8,5%, като също намалява спрямо отчетената през януари (8,6%). За сравнение, година по-рано инфлацията беше на равнище от 5,9%.

Годишната инфлация в България е на равнище от 13,7%, а месечната – 0,7%

Най-ниски годишни темпове на инфлация са регистрирани в Люксембург (4,8%), Белгия (5,4%) и Испания (6%). Най-високи годишни темпове са отчетени в Унгария (25,8%), Латвия (20,1%) и Чехия (18,4%). В сравнение с януари годишната инфлация спада в петнадесет държави членки, остава на същото равнище в две и се повишава в десет.

През февруари най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат храните, алкохолът и тютюневите изделия (+3,10 процентни пункта (п.п.), следвани от услугите (+2,02 п.п.), неенергийните промишлени стоки (+1,74 п.п.) и енергията (+1,64 п.п.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент