МФ утвърди новите декларации за данъчни облекчения за деца

23 ноември 2022, 14:31 153

Те вече са достъпни в рубрика „Формуляри“ в сайта на НАП

Министерството на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г. Те вече са достъпни в рубрика „Формуляри“ в сайта на НАП, като предстои и да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, предаде econ.bg.

За 2022 г. размерът на данъчното облекчение е в зависимост от броя на децата в семейството. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението е в размер на 6 000 лева (сума за получаване до 600 лева), за две е 12 000 лева (сума за получаване до 1 200 лева), а за три или повече – 18 000 лева (сума за получаване до 1 800 лева).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лева (сума за получаване до 1 200 лева).

Родителите трябва да проверят своята данъчно-осигурителна сметка, преди да представят необходимите документи, за да се възползват от данъчно облекчение. В случай че имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, те следва да ги погасят. Наличие на задължения за местни данъци и такси, подлежащи на принудително изпълнение и събиране от приходната агенция, също би могло да стане причина да не получат данъчно облекчение.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент