Оборотите в сферата на услугите с ръст през първото тримесечие на 2023 г.

25 май 2023, 12:13 296

Данните са на НСИ

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 1,2% в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям ръст е регистриран при „Въздушен транспорт“ – със 17%. Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ – с 4%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 0,8%, сочат данните на НСИ.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 6% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ (7,9%) и „Далекосъобщения“ (6%). Намаление се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4,8%) и „Издателска дейност“ (1,3%).

При „Други бизнес услуги“ съществен спад спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 40,2%. Ръст се наблюдава при „Дейности по почистване“ – със 17,7%, и „ Други професионални дейности“ – с 10,4%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13,8% над равнището на същото тримесечие на 2022 г. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ – с 80,8%, и „Воден транспорт“ – с 59,6%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 19,4% по-висок през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. Съществено увеличение се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (23%) и „Далекосъобщения“ (15,3%).

При „Други бизнес услуги“ най-голям ръст спрямо първото тримесечие на 2022 г. е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 103,2%, и „Дейности по почистване“ – с 51,8%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент