Социалното министерство ще инвестира над 1,2 млрд. лева чрез Плана за възстановяване и устойчивост

13 май 2022, 16:40 36

В Плана са заложени три реформи и шест инвестиционни намерения в сферите на минималните доходи, процеса на деинституционализация за възрастни и повишаване на техните умения

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще инвестира общо 1 224 800 000 лева чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България. Средствата представляват 10% от стойността на целия план за страната ни, съобщи министърът на труда и социалната политика Гьорки Гьоков по време на блиц контрол в Народното събрание.

В Плана са заложени три реформи и шест инвестиционни намерения от компетенциите на ресорното министерство. Реформите ще бъдат в сферите на минималните доходи, процеса на деинституционализация за възрастни и повишаване на техните умения. Освен това тези реформи ще бъдат допълнени от мерките, финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основният акцент на реформата в областта на минималните доходи ще бъде разширяване обхвата на подкрепата за лицата с най-ниски доходи. Планира се промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, като до 2024 г. се предвижда постепенно нарастване на диференцирания минимален доход до 30% от линията на бедност в страната. Планира се този документ да влезе в сила от 1.01.2023 г.

Относно реформата в областта на социалните услуги, предвижда се до 1 януари 2035 г. да бъдат закрити всички съществуващи домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, психични разстройства, физически увреждания, сетивни нарушения и деменция. Същевременно до 1 януари 2025 г. всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, които са определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

Част от инвестициите, които МТСП планира в социалния ресор, включват заделянето на 380 млн. лева за базови дигитални обучения на 500 000 безработни и работещи лица. Ще бъдат изградени 125 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, както и 125 съпътстващи услуги за лица с увреждания. Планира се и реформа на 82 съществуващи социални услуги, която да бъде съобразена с новите стандарти за качество и дейности за енергийна ефективност в близо 840 съществуващи социални услуги. За тази дейност е предвиден бюджет в размер на 753 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент