Средната заплата в България се е повишила до 1 957 лева през второто тримесечие на 2023 г.

25 септември 2023, 09:36 114

Най-висока е средната заплата в столицата – 2 697 лева

Средната работна заплата в България се е повишила до 1 957 лева през второто тримесечие на 2023 г. Увеличението на годишна база е с 13,1%. Данните са публикувани в информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище за второ тримесечие на 2023 г.

Най-висока е средната заплата в столицата – 2 697 лева, което е с 37,8% над стойността за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе (16,5%) и Търговище (15,6%). Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през второто тримесечие на 2023 г. се е повишил до 5 326,75 лева – с 16,5% повече в сравнение със същия период на миналата година. 

През второ тримесечие на 2023 г. в седем икономически дейности средните заплати надхвърлят средното възнаграждение за страната. В тях работят 25,9% от всички наети. Най-високо е заплащането в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“, „Професионални дейности и научни изследвания“, „Държавно управление“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент