Вносът и износът на България със спад през март 2024 г.

11 юни 2024, 11:06 29

Данните са на НСИ

През периода януари – март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 11,7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12 910,7 млн. лева, сочат данните на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61,5% от износа за държавите – членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (13,1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42,7%).

През март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9,9% спрямо март 2023 г. и е на стойност 4 573 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – март 2024 г. намалява с 6,7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 13 909,2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (79,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (19,3%).

През март 2024 г. вносът на стоки на България от ЕС намалява с 14,4% и е на стойност 4 696,3 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – март 2024 г. е отрицателно и е на стойност 998,5 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент