Закони

 1. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2006 г. (отменен)
 2. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2007 г. (отменен)
 3. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2008 г. (отменен)
 4. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2009 г. (отменен)
 5. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2010 г. (отменен)
 6. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2011 г. (отменен)
 7. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 г. (отменен)
 8. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2013 г. (отменен)
 9. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2014 г. (отменен)
 10. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2015 г. (отменен)
 11. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2016 г. (отменен)
 12. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2017 г. (отменен)
 13. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2018 г. (отменен)
 14. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2019 г. (отменен)
 15. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2020 г. (отменен)
 16. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2021 г. (отменен)
 17. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2022 г.
 18. Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 19. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1993 г.
 20. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1994 г.
 21. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1995 г.
 22. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1996 г.
 23. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1997 г.
 24. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1998 г.
 25. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1999 г.
 26. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2000 г.
 27. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2001 г.
 28. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2002 г.
 29. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2003 г.
 30. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2004 г.
 31. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2005 г.
 32. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2006 г.
 33. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2007 г.
 34. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2008 г.
 35. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2009 г.
 36. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г.
 37. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2011 г.
 38. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2012 г.
 39. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2013 г.
 40. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2014 г.
 41. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2015 г.
 42. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2016 г.
 43. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2017 г.
 44. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018 г.
 45. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2019 г.
 46. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2020 г.
 47. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2021 г.
 48. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2022 г.
 49. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 50. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел