Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?

актуална версия версия: 1 август 2022 1985 уникалност: 81.8%

Фактическа обстановка

На 20.01.2019 г. е сключен лизингов договор между Дружество 1 (лизингополучател) и Дружество 2 (лизингодател) за предоставяне на лек автомобил Форд Фокус – от Дружество 2 на Дружество 1. В договора изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на автомобила, след като бъдат изплатени последните лизингови вноски. Общата стойност на автомобила е 40 000 лв. без ДДС, като сумата ще бъде изплатена на 60 вноски по 666,67 лв.

На 25.06.2020 г., поради невъзможност за плащане на лизинговите вноски, лизингополучателят се споразумява с лизингодателя договорът му да бъде прекратен, като лизингодателят сключва нов договор – за замяна на стария лизингополучател с нов (Дружество 3). Към датата на прекратяване на договора старият лизингополучател е заплатил 17 вноски на обща стойност 11 333,33 лв.

Въпроси

Какъв ДДС следва да начисли лизингодател във фактура за прехвърляне правото на собственост на автомобил на лизинг?

Как трябва да се отрази прекратяването на договор за прехвърляне правото на собственост на автомобил на лизинг?

Какво е данъчното третиране на сделка, при която лизингополучател прехвърля задълженията си за плащане на вноските на нов лизингополучател?

Становище

скрито платено съдържание: 535 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;