Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?

актуална версия версия: 1 август 2022 1715 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 20.01.2019 г. е сключен лизингов договор между Дружество 1 (лизингодател) и Дружество 2 (лизингополучател) за предоставяне на товарен автомобил „Форд Транзит“. В договора е предвидено прехвърляне на правото на собственост на автомобила, след като бъдат изплатени последните лизингови вноски. Общата стойност на автомобила е 40 000 лв. без ДДС, като сумата ще бъде изплатена на 60 вноски, по 666,67 лв. без ДДС.

На 25.06.2020 г, поради невъзможност за плащане на лизинговите вноски, лизингополучателят се споразумява с лизингодателя договорът му да бъде прекратен. Към датата на прекратяване на договора лизингополучателят е заплатил 17 вноски, на обща стойност 11 333,33 лв. Дружеството лизингодател е определило счетоводни амортизации за автомобила в размер на 25% на година.

Въпроси

Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?

Становище

скрито платено съдържание: 622 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;