Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 април 2023 3505 уникалност: 98.8%

Фактическа обстановка

През януари 2017 г. Дружество 1 сключва договор за финансов лизинг за лек автомобил. Цената на автомобила е 28 800 лв. Срокът на договора е 4 години, лихвата по него е в размер на 2 400 лв., а сумата се изплаща при равни месечни вноски по 650 лв. (600 лв. главница и 50 лв. лихва). Дружество 1 амортизира автомобила за данъчни и счетоводни цели за 4 години (25% годишна амортизационна норма).

През януари 2018 г. Дружество 1 вече не е в състояние да продължава да изплаща оставащите вноски за автомобила и с тристранен договор прехвърля задълженията по лизинга към Дружество 2 – свързано с него лице. След като Дружество 2 изплати непогасената част (23 400 лв.), то ще придобие правото на собственост върху автомобила.

Въпроси

Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?

Становище

скрито платено съдържание: 492 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;