Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 април 2023 1744 уникалност: 80.3%

Фактическа обстановка

През 2017 г. Дружество сключва договор за финансов лизинг за автомобил 6+1 и ползва данъчен кредит при придобиването му. В договора за финансов лизинг е посочено, че лизингополучателят ще придобие правото на собственост върху автомобила, след като изплати последната лизингова вноска за него.

Цената на автомобила е 24 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 2 години, а изплащането се извършва при равни месечни вноски по 1 000 лв. Ползваният данъчен кредит при придобиването на автомобила е 4 800 лв.

През 2018 г. автомобилът е откраднат и не е открит.

Въпроси

Трябва ли да се направи корекция на ползвания данъчен кредит при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?

Становище

скрито платено съдържание: 246 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;