Наредби

 1. Наредба за Медицинската Експертиза
 2. Наредба за Методите за Определяне на Пазарните Цени
 3. Наредба за Микроклимата на Работните Места
 4. Наредба за Обезщетенията за Безработица
 5. Наредба за Обученията по Условията на Труд в Предприятията
 6. Наредба за Обществения Превоз
 7. Наредба за Операторите на Ваучери за Храна
 8. Наредба за Определяне на Български Превозвачи по Международен Договор
 9. Наредба за Осигурителните Каси
 10. Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица
 11. Наредба за Особената Закрила на Боледуващите
 12. Наредба за Осчетоводяване на Разходи по Оперативни Програми
 13. Наредба за Осъществяването на Фискален Контрол
 14. Наредба за Оценка на Риска
 15. Наредба за Оценяването в Държавната Администрация
 16. Наредба за Паричните Обезщетения и Помощи от Държавното Обществено Осигуряване
 17. Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
 18. Наредба за Положението на Държавните Служители
 19. Наредба за Посредническата Дейност по Наемане на Работа
 20. Наредба за Правила при Работа с Тежести
 21. Наредба за Превоз за Собствена Сметка
 22. Наредба за Представяне в НОИ на Болничните Листове
 23. Наредба за Прилагане на Класификатора в Администрацията
 24. Наредба за Провеждането на Обучение и Инструктаж относно Правилата за Безопасни Условия на Труд
 25. Наредба за Промяна на Участие и Прехвърляне на Средствата на Осигурено Лице от Един Пенсионноосигурителен Фонд в Друг
 26. Наредба за Професионалните Болести
 27. Наредба за Работа на Ненавършилите 15-годишна Възраст
 28. Наредба за Работите с Допълнителен Платен Годишен Отпуск
 29. Наредба за Работите с Установено Намалено Работно Време
 30. Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
 31. Наредба за Работното Облекло
 32. Наредба за Разрешаване на Работа на Непълнолетните
 33. Наредба за Регистриране на Договорите по чл. 114а пред ИА ГИТ
 34. Наредба за Сигурността при Работа с Електромагнитни Полета
 35. Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата
 36. Наредба за Съхранение на Данните за Осигурените Лица
 37. Наредба за Таксиметровия Превоз
 38. Наредба за Технологичния Брак и Фирите
 39. Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж
 40. Наредба за Трудови Злополуки
 41. Наредба за Трудовите Отношения между Екипажа на Кораба и Притежателя му
 42. Наредба за Трудоустрояване
 43. Наредба за Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ
 44. Наредба за Условията и Реда за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател
 45. Наредба за Условията на Труд на Бременните, Родилките и Кърмачките
 46. Наредба за Характеристиките на Държавните Служители
 47. Наредба за Цените на Земеделските Земи
 48. Наредба за Ценните Книжа
 49. Наредба относно Декларацията за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 50. Наредба относно Режимите на Труд и Почивка по Време на Работа
абонамент