Правилници

 1. Правила за Здравословни и Безопасни Условия на Труд в Горските Територии
 2. Правилник за Безопасност и Здраве при Работа по Електрообзавеждането с Напрежение до 1000 V
 3. Правилник за Вписванията
 4. Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
 5. Правилник за Прилагане на Закона за Данък върху Добавената Стойност
 6. Правилник за Прилагане на Закона за Защита на Класифицираната Информация
 7. Правилник за Прилагане на Закона за Мерките срещу Изпирането на Пари
 8. Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия
 9. Правилник за Прилагане на Закона за Семейни Помощи за Деца
 10. Правилник за Прилагане на Закона за Трудовата Миграция и Трудовата Мобилност
 11. Правилник за Прилагане на Закона за Чужденците в Република България
 12. Устройствен Правилник на Изпълнителна Агенция "Главна Инспекция по Труда"
абонамент