Услугa външен или временен главен счетоводител

Външен или Временен Главен Счетоводител от Kreston BulMar

Цел на Услугата

Целта на услугата е да осигури възможно най-добрия главен счетоводител за една компания, на възможно най-добрата цена, защото над 95% от компаниите в България страдат от липсата на такива специалисти – заради техния много ограничен брой и високо възнаграждение.

 

Обхват на Услугата

  • Методическо управление на счетоводния отдел за поддържане на коректна, ефективна и своевременна отчетност;
  • Осигуряване на правилно и своевременно изготвяне на необходимите финансови и управленски справки и отчети;
  • Постоянен анализ на финансовите показатели и съпоставка с конкурентите;
  • Съставяне на бюджети за приходи и разходи, както и обосновки за финансирания;
  • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, както и на годишна данъчна декларация;
  • Съдействие при анализа на финансовите отчети и взимане на финансови решения.

 

Предимства на Услугата

  • Външният главен счетоводител е с много по-висока експертиза и по-разнообразен опит, които непрекъснато се повишават заради постоянните обучения, разнообразните клиенти и сложните казуси, които ежедневно се решават в рамките на една консултантска компания.
  • Външният главен счетоводител е много по-способен по-рано да идентифицира възможни проблеми и е много по-комбинативен в решаването на възникнали проблеми – заради ежедневната му комуникация с колеги и експерти от различни специалности и с различен опит.
  • Външният главен счетоводител струва много по-малко, но в същото време носи много по-висока добавена стойност от назначен такъв, защото работещият в една компания счетоводител е силно ограничен в натрупването на разнообразни и полезни професионални знания и опит.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата започва от 2 400 лв. на месец, без включен ДДС.

Конкретната сума зависи от размера на компанията и от обхвата на дейностите, които ще се извършват в ролята на главен счетоводител.

Експерти към Услуга външен или временен главен счетоводител

абонамент