Становища по Казуси
свързани към Ревизионни Актове и Глоби

свръзани към отделни норми на ДОПК

член 8

 1. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?

член 13

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

член 28

 1. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?

член 37

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

член 42

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

член 88

 1. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?

член 89

 1. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?

член 90

 1. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?

член 110

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

член 122

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?

член 128

 1. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 2. Как се отчитат възстановени суми от НАП?

член 129

 1. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 2. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 3. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?

член 142

 1. Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?

член 168

 1. Как се отчита опростен заем между две дружества?

член 200

 1. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?

член 213

 1. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

параграф § 1

 1. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 2. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
абонамент