Съдебна Практика
свързани към Ревизионни Актове и Глоби

общовалидни за темата

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № ** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 4. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 5. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 6. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 7. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 8. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 9. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 10. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 11. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 12. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 13. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 14. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 15. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 16. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 17. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 18. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 19. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 20. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 21. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 22. ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 23. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 24. ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

свръзани към отделни норми на ДОПК

член 14

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 16

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 19

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-*/**
 2. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 122

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 124

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 124а

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 128

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 133

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 160

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 162

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
абонамент