Наредби и Други
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Наредба за Медицинската Експертиза
 2. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО
 3. Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
 4. Наредба за Професионалните Болести
 5. Наредба за Промяна на Участие и Прехвърляне на Средствата на Осигурено Лице от Един Пенсионноосигурителен Фонд в Друг
 6. Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
 7. Наредба за Съхранение на Данните за Осигурените Лица
 8. Инструкция за Съхраняване на Документи на Прекратени Осигурители
 9. Инструкция за Ревизиите и Проверките от НОИ
 10. Наредба за Обезщетенията за Безработица
 11. Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица
 12. Наредба за Представяне в НОИ на Болничните Листове
 13. Наредба за Документите за Ползване на Здравноосигурителни Права в ЕС
 14. Наредба за Осигурителните Каси
 15. Наредба за Задължителната Застраховка за Трудова Злополука
 16. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО (отм.) (отменен)
 17. Наредба за Категоризиране на Труда при Пенсиониране
 18. Наредба за Трудовите и Осигурителните Отношения на Изпратените в Чужбина Български Граждани
абонамент