Закони
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Закон за Здравното Осигуряване
 2. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2024 г.
 3. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2024 г.
 4. Кодекс за Социално Осигуряване
 5. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2023 г. (отменен)
 6. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2023 г.
 7. Закон за Семейни Помощи за Деца
 8. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2022 г. (отменен)
 9. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2022 г.
 10. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2021 г. (отменен)
 11. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2021 г.
 12. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2020 г.
 13. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2020 г. (отменен)
 14. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2019 г.
 15. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018 г.
 16. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2019 г. (отменен)
 17. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2018 г. (отменен)
 18. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2017 г.
 19. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2017 г. (отменен)
 20. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2016 г. (отменен)
 21. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2015 г.
 22. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2016 г.
 23. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2015 г. (отменен)
 24. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2014 г.
 25. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2014 г. (отменен)
 26. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2013 г. (отменен)
 27. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2013 г.
 28. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 г. (отменен)
 29. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2011 г.
 30. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2012 г.
 31. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2011 г. (отменен)
 32. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г.
 33. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2010 г. (отменен)
 34. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2009 г.
 35. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2009 г. (отменен)
 36. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2008 г.
 37. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2008 г. (отменен)
 38. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2007 г. (отменен)
 39. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2007 г.
 40. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2006 г.
 41. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2006 г. (отменен)
 42. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2005 г.
 43. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2005 г. (отменен)
 44. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2004 г.
 45. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2004 г. (отменен)
 46. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2003 г. (отменен)
 47. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2003 г.
 48. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2002 г. (отменен)
 49. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2002 г.
 50. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2001 г. (отменен)
 51. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2000 г. (отменен)
 52. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2001 г.
 53. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2000 г.
 54. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1999 г.
 55. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1998 г.
 56. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1997 г.
 57. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1996 г.
 58. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1995 г.
 59. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1994 г.
 60. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1993 г.
абонамент