Видеоматериали
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.
 2. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 3. Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 4. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ
 5. Отчитане на извънреден труд и подаване на декларация образец 1 при СИРВ
 6. Важни срокове в осигуряването за началото на 2021 г.
 7. Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране
 8. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 9. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП

общовалидни за КСО

 1. Определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 3. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

свръзани към отделни норми на КСО

член 2

 1. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 2. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане

член 3

 1. Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица

член 4

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 3. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 4. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 5. Осигуряване на самоосигуряващите се лица - 2021
 6. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 7. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 8. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 6

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 3. Осигуряване на самоосигуряващите се лица - 2021
 4. Промени в осигуряването за 2021 г.
 5. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 6. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 7. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 7

 1. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 2. Осигуряване на самоосигуряващите се лица - 2021
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 4. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 5. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 9

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Промени в осигуряването за 2021 г.
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 4. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 10

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 13а

 1. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 2. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане

член 40

 1. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 2. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 4. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 52

 1. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане

член 127

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019
абонамент