Регламенти

  Тъй като обикновено Регламентите са с дълги и трудно запомнящи се имена, за удобство на потребителите в този списък те са представени с кратки и лесни за запомняне заглавия. Чрез задържане на мишката върху „ i “ инфобутона може да се види оригиналното заглавие на всеки регламент. При търсене на регламент в търсачката същият ще бъде открит както по оригиналното, така и по краткото си заглавие.

 1. Регламент за Гарантиране на Социалните Права на Гражданите на ЕС след BREXIT – 2019/500
 2. Регламент за ЕОИИ – 2137/85
 3. Регламент за Задължителния Одит на Предприятията от Обществен Интерес – 537/2014
 4. Регламент за Защита на Личните Данни – 2016/679
 5. Регламент за Класификация на Териториалните Единици за Статистически Цели - 1059/2003
 6. Регламент за Определяне на Конкретни Помощи, Освободени от Оповестяване, за Предприятия от Селското и Горското Стопанство - 702/2014
 7. Регламент за Определяне на Помощта de minimis в Селскостопанския Сектор - 1408/2013
 8. Регламент за Определяне на Помощта de minimis за Предприятия със Специфични Дейности - 1407/2013
 9. Регламент за Определяне на Помощта de minimis за Предприятия, Предоставящи Услуги от Общ Интерес - 360/2012
 10. Регламент за Прилагане на Директивата за ДДС – 282/2011
 11. Регламент за Прилагане на Регламента за Системите за Социална Сигурност – 987/2009
 12. Регламент за Регистъра на ЕС за Търговията с Емисии – 389/2013
 13. Регламент за Системите за Социална Сигурност – 883/2004