Калкулаторът служи за изчисляване на максималните запори, съгласно ДОПК, върху нетното възнаграждение на служител по трудов договор или върху пенсията на пенсионер.

Запори по ДОПК се налагат от публичен изпълнител, но държавата може да възлага и на частни съдебни изпълнители да събират публични вземания. По реда на ДОПК се събират само публични задължения, като данъци, такси и глоби.

Дефиниращи норми:

чл. 213 от ДОПК

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Максимален Запор върху Заплата по ДОПК

лв.
лв.
абонамент