Калкулаторът се използва за превръщане на трудов стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд, който е необходим при пенсиониране.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Приравняване на 1-ва и 2-ра Категория Труд към 3-та

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 3 год. стаж от III категория.

Това са:

1. Работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители, до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни обекти, в тунелното и подземното минно строителство.
(чл.104, ал.3 от КСО)

2. Военните от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав.
(чл.104, ал.5 от КСО)

3. Военните, участвали в операции и мисии извън територията на страната, с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия във военно време.
(чл.104, ал.7 от КСО)

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 2 год. стаж от III категория.

Това са военните и полицаите от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби (чл.104, ал.6 от КСО).

Когато 3 год. трудов стаж от I категория се равняват на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран в I категория (чл.104, ал.2 от КСО).

Когато 4 год. трудов стаж от II категория се равнява на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран във II категория (чл.104, ал.2 от КСО).

абонамент