Калкулаторът служи за изчисляване на минималния осигурителен доход (МОД) на лице, което не работи на пълно работно време. Такива са случаите, в които служител, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

Дефиниращи норми:

чл. 6 от КСО
чл. 9 от ЗБДОО 2021
чл. 1 от Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски

Виж примерите за изчисление

Калкулатор МОД при Непълно Работно Време

лв.
абонамент