Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по Договор за управление и контрол (ДУК).

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Управляващи, които искат да изчислят своето нетно възнаграждение и осигуровки;
  • Предприятия, които искат да изчислят общия си разход за своите управляващи;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 4, чл. 6 от КСО
чл. 1, чл. 3, чл. 4 от Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
чл. 10, чл. 18, чл. 24, чл. 42 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Договор за Управление и Контрол

лв.
лв.
год.
%
лв.
абонамент