Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на трудов стаж на служител при различни работодатели и/или на различни длъжности.

Дефиниращи норми:

чл. 351, чл. 352, чл. 353, чл. 354, чл. 355, чл. 356 от КТ
чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13 от Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Сбор Трудов Стаж за Период

работодател длъжност години месеци дни
абонамент