Калкулаторът служи за изчисляване на облагаемата данъчна печалба след приспадане на данъчни загуби от предходни 5 години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Пренасяне на Данъчна Загуба по ЗКПО

лева
3. данъчна загуба за предходните 5 години

лева
лева
лева
лева
лева
абонамент