Калкулаторът служи за изчисляване на максималните запори, съгласно ГПК, върху:

1. Нетното възнаграждение на служител по трудов договор, в т.ч. в случай че лицето има предходни запори за текуща издръжка;

2. Пенсията на пенсионер, в т.ч. в случай че лицето има предходни запори за текуща издръжка.

Запор по ГПК налагат частни и държавни съдебни изпълнители за частни задължения (напр. за задължения по кредити, за електро- и топлоенергия, вода, търговски и други присъдени задължения), както и за публични задължения (напр. задължение за глоби на КАТ и други държавни институции).

Дефиниращи норми:

чл. 446 от ГПК

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Максимален Запор върху Заплата по ГПК

лв.
абонамент