Калкулаторът се използва за:

а) изчисляване на броя работни и календарни дни между две дати, като изчислението включва както началната, така и крайната дата;

б) изчисляване на начална или крайна дата при зададен брой календарни или работни дни.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Брой Календарни и Работни Дни между Две Дати

абонамент