Калкулаторът служи за проверка дали едно предприятие, за съответна финансова година, трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми съгласно ЗКПО, и ако трябва, да се изчисли:

- размерът на непризнатите за данъчни цели разходи по заеми (които са преди всичко разходи за лихви), с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

- размерът на признатите за данъчни цели разходи по заеми, които, заради прилагане на регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

Тази регулация на се прилага за лицензирани от БНБ банки и за клонове на лицензирани в ЕС банки.

Дефиниращи норми:

чл. 43а от ЗКПО

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Ограничаване на Разходи по Заеми

лева
лева
лева
лева
лева
абонамент