Калкулаторът служи за определяне на лихвата като дължима сума, когато авансовите вноски за корпоративен данък през годината са по-малки от:

- 80,0% (83,3(3)% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят месечни авансови вноски;

- 60,0% (62,5% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят тримесечни авансови вноски.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Лихва за Недостатъчни Авансови Вноски по ЗКПО

лв.
лв.
абонамент