Какво е БАЛАНС.bg

Какво е БАЛАНС.bg
актуално 1 май 2022 3:33 2320

Защо го направихме?

Ние от Kreston BulMar създадохме платформата БАЛАНС.bg, за да можем максимално бързо да намираме решенията по всеки счетоводен, данъчен или трудов казус, който възниква при нашите клиенти.

Как го постигаме?

За да постигнем това, ние планирано създаваме статии, становища, уроци и примери и след това ги привързваме към членовете на законите и счетоводните стандарти, които регламентират съответната материя.

Освен това ние преглеждаме хиляди съдебни решения и указания от институции, за да подберем и резюмираме онези от тях, които в най-добра степен илюстрират съдебната практика по определен казус или указват как той да бъде решен. След това отново привързваме тези резюмета към членовете от нормативните актове.

Нашата цел

Нашата цел е към всяка една разпоредба в закон или счетоводен стандарт да има нужната и достатъчната, но не повече, информация, за да преглеждаме краен брой материали по всеки възникнал казус и да вземаме бързо и обосновано професионално решение по него.

БАЛАНС.bg е проектиран и структуриран така, че много бързо и лесно да се откриват нормите, които регламентират определена материя, след което решаването на казус по тях да става бързо, с помощта на всички свързани към тези норми ресурси.

Как се създава съдържанието?

Експертното авторско съдържание в БАЛАНС.bg се създава и постоянно актуализира от професионалния екип на Kreston BulMar.

Създаването на съдържанието в платформата минава през много строга и формална процедура, за да се елиминира рискът от плагиатство и рискът от публикуване на некоректен или неразбираем за широката аудитория професионален материал.

В Kreston BulMar са създадени шест редакционни съвета, в състав от минимум шестима експерти. Авторските материали, свързани с различни разпоредби към различните нормативни актове, постъпват по определен ред в редакционните съвети за разглеждане. Всеки авторски материал се оценява за коректност, обхватност, разбираемост и уникалност, а когато има съществено отклонение, той се връща за доработка. Едва когато един материал отговаря на всички критерии, той се одобрява за публикуване и за финал минава през езикова редакция.

Как се актуализира и обогатява съдържанието?

При промяна в член на закон, към който отделен експертен материал е адресиран, системата на БАЛАНС.bg автоматично изпраща задача към съответния автор и редакционен съвет. Така те получават информация, че конкретен материал трябва да бъде преразгледан и редактиран във връзка с настъпила законодателна промяна.

Постоянна задача пред редакторския екип на БАЛАНС.bg е да преглежда и анализира всички нормативни актове в платформата, като преценява дали за всяка една разпоредба в тях са създадени нужните ресурси по основните възможни казуси и дали за тях са подбрани и резюмирани подходящите съдебна практика и указания от институции.

Допълнителни инструменти и ресурси

В системата са включени още ценни инструменти и ресурси, като калкулатори за възнаграждения, стаж, данъци, отпуски и други. На разположение са също полезни справочници, формуляри, видеоматериали и учебници, които са незаменим помощник в работата на всеки един професионалист.

В заключение

БАЛАНС.bg представлява мощна интеграция между законодателство и удобно за намиране практическо знание, което непрекъснато се допълва и актуализира, за да дава изключителна сила в ръцете на счетоводители, юристи, ТРЗ експерти и мениджъри при решаване на всякакви счетоводни, данъчни и трудови казуси – така, както никой друг хартиен или електронен ресурс не е осигурявал досега.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1090
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 857
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1204
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 733
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 647
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6260
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1610
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент