Теми

За удобство при структурирането и ползването на ресурсите в БАЛАНС.bg, те са групирани в теми.

Темите, от своя страна, са групирани в три основни области:

 • в област „Данъци“ са разпределени темите:
  • Данък Добавена Стойност;
  • Корпоративни Данъци;
  • Международно Данъчно Облагане;
  • Данъци на Физически Лица;
  • Местни Данъци и Такси;
  • Социално Осигуряване;
  • Ревизионни Актове и Глоби; и
  • Акцизи.
 • в област „Счетоводство“ са разпределени темите:
  • Международни Счетоводни Стандарти;
  • Национални Счетоводни Стандарти; и
  • Финансов Одит.
 • в област „ТРЗ и Личен Състав“ са разпределени темите:
  • Трудови Правоотношения; и
  • Социално Осигуряване.

Ресурсите във всяка една тема са организирани около водещ за нея нормативен акт, към който се отнасят приложимите към него други нормативни актове и всички други ресурси, с помощта на които могат да се решават възникнали казуси, регулирани във водещия нормативен акт. При клик с мишката върху името на темата от списъка, се отваря водещият за нея нормативен акт и в колоната отдясно се нареждат всички свързани с темата нормативни актове и ресурси по видове.

Чрез тази организация на съдържанието за всеки един професионалист веднага става ясно кои са всички свързани с темата нормативни актове, като закони, кодекси, правилници и наредби от вътрешното законодателство и съответните директиви и регламенти от законодателството на Европейския съюз. Така няма опасност потребителят да пропусне да съобрази важен нормативен акт, който е приложим за конкретен казус. Освен това всички други статии, становища, уроци, примери, съдебна практика и т.н. също са удобно структурирани в темата и експертно адресирани към членовете в съответните нормативни актове – за по-бързо решаване на казуси, свързани със съответните разпоредби.

Например към тема „Данък Добавен Стойност“ са относими два закона, един правилник, три директиви, един регламент и осем наредби – или общо 15 нормативни акта. Освен това към тази тема са относими още над хиляда актуални ресурса, които са адресирани към конкретните разпоредби на водещия за нея Закон за Данък върху Добавената Стойност. Например има близо 200 резюмирани разпоредби, близо 300 резюмета на важна съдебна практика и указания на НАП, над 200 актуални базови примери към членове на ЗДДС, над 200 актуални становища с решени практически казуси, десетки актуални статии и видеоуроци, както и над 100 стопански операции, в които е показано как се осчетоводява ДДС в различни ситуации.

Освен това всички ресурси или разпоредби, които са адресирани към член от нормативен акт в темата, могат да бъдат видени при натискане на бутон „Свързани Документи“ над самия член. В резултат на това в списък с бързи превюта ще се появят свързаните към члена: опростени резюмета и базови примери, фишове на НАП, становища по казуси, статии, комплексни примери, съдебна практика, указания на институции, видеоуроци, свързани норми от закон, правилник, директива или регламент. Всички тези свързани с члена ресурси са напълно достатъчни за бързо и професионално решаване на почти всеки възникнал с тази норма казус.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1150
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1369
Новини

Новини

6 юни 2022 906
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1266
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1137
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 788
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 898
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 692
Закон

Закон

6 март 2022 1040
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7012
Становище

Становище

12 септември 2022 882
Статия

Статия

12 септември 2022 794
Урок

Урок

12 септември 2022 756
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1707
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 859
абонамент