Урок

Уроците в БАЛАНС.bg представляват професионални разработки от експерти на Kreston BulMar, които са предназначени за учебниците „Практическо счетоводство и данъци“ и „Практически заплати и осигуряване“. Уроците за двата учебника са на по-базово и практическо ниво, защото имат за цел да създадат общо разбиране и умения по широк кръг от въпроси за двете професии, което е изключително важно за полагането на здрави основи за последващо успешно професионално развитие.

В зависимост от проблема, който разглеждат, уроците могат да бъдат по-дълги, в т.ч. с вътрешна структура от подзаглавия, или по-къси. Значителна част от съдържанието на двата учебника са и други видове ресурси, като части от сборниците с резюмирани разпоредби и базови примери, част от стопанските операции, примерните документи, сметкопланът и т.н.

В края на всеки урок, ако е приложимо, са посочени членовете от съответните нормативни актове, на които той се позовава, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят, освен че ще се запознае с урока, ще може бързо да прочете и нормите, на които той се позовава, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види и всички свързани към него документи.

Всеки един урок е актуален към датата на своето одобряване от редакционния съвет и е такъв до датата на промяна на дори една от разпоредбите, на които той се позовава. Всеки актуален урок има зелен маркер с надпис „актуална версия“.

След като настъпи промяна в член, на който един урок се позовава, системата автоматично сменя неговия статус, като маркерът му се оцветява в оранжево, с надпис „чака актуализация“. Редакционният екип прави актуализацията на урока в най-кратък срок и предходната му версия се изтрива.

За удобство, уроците са структурирани по съдържанието на съответния учебник и след като се избере определен урок от него, съдържанието се премества в лявата колона, където отделните глави, раздели и подраздели удобно се разгъват или сгъват, за да може потребителят да се ориентира по-бързо в съдържанието и да изберете следващия урок.

Уроците към отделните разпоредби в нормативен акт могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

Където и в БАЛАНС.bg да се появят уроци, пред или след тяхното заглавие винаги има инфоикона, с позициониране на мишката върху която се показва част от съдържанието на урока, за да даде на потребителя повече разбиране какво ще научи от него, преди да го отвори в отделен прозорец.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 899
Новини

Новини

6 юни 2022 509
Теми

Теми

9 юни 2022 642
Справочници

Справочници

16 юни 2022 696
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 446
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 502
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 356
Закон

Закон

6 март 2022 565
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 2542
Становище

Становище

12 септември 2022 418
Статия

Статия

12 септември 2022 434
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1048
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 439
абонамент