Становище

Становищата в БАЛАНС.bg представляват професионални заключения от експерти на Kreston BulMar по специфичен казус на тема данъци, счетоводство или заплати, които са с конкретна фактическа обстановка и конкретни въпроси за решаване. Становищата не разглеждат материята по принцип и в хипотези, както го правят статиите, нито са на базово ниво. Обикновено за решаване на казус в едно становище се налага да се съобразят повече разпоредби от един или няколко закона или стандарта.

Всяко едно становище има точно определена структура – започва с „говорещо“ заглавие под формата на кратък въпрос, продължава с конкретната фактическа обстановка, поставените въпроси за решаване и становището на експерта по тях, а накрая завършва с изброяване на разпоредбите от различните нормативни актове, на които то се позовава.

За да съдържа платформата достатъчния и не по-голям брой становища, редакционният екип постоянно прави преглед на съдържанието по нормативни актове и членове, и когато е нужно – го допълва с нови становища или слива такива, които са сходни и не добавят повече стойност към разпоредбата, ако останат разделени.

Всяко едно становище е актуално към датата на своето одобряване от редакционния съвет и е такова до датата на промяна на дори една от разпоредбите, на които то се позовава. Всяко актуално становище има зелен маркер с надпис „актуална версия“.

След като настъпи промяна в член, на който едно становище се позовава, системата автоматично сменя неговия статус, като маркерът му се оцветява в оранжево, с надпис „чака актуализация“. Редакционният екип прави актуализацията на становището в най-кратък срок, а предходната версия остава валидна за историческото състояние на законодателството. След като актуализираната версия бъде публикувана, предходната започва да се визуализира на бледожълт фон, за да се подчертае на потребителя, попаднал на нея, че чете стара версия. Освен това маркерът на неактуалната версия вече се оцветява в червено, с надпис „историческа версия“.

За удобство, становищата са структурирани по нормативните актове, на които се позовават. Когато се избере да се разгледат по актове, те се подреждат по членове, като във всеки член се подреждат низходящо – от най-новите към най-старите.

Където и в БАЛАНС.bg да се появят становища, пред или след тяхното заглавие винаги има инфоикона, с позициониране на мишката върху която се показва съдържанието на цялото становище, без да е нужно да се отваря в отделен прозорец.

Становищата към отделните разпоредби в нормативен акт могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

В края на всяко едно становище са посочени членовете от съответните нормативни актове, на които то се позовава, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят, освен че ще се запознае със становището, ще може бързо да прочете и нормите, на които то се позовава, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види и всички свързани към него документи.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1222
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1470
Новини

Новини

6 юни 2022 972
Теми

Теми

9 юни 2022 1135
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1363
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1229
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 855
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 978
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 768
Закон

Закон

6 март 2022 1110
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 8229
Статия

Статия

12 септември 2022 862
Урок

Урок

12 септември 2022 832
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1866
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 918
абонамент