Нормативни Актове

Нормативните актове в БАЛАНС.bg са предварително селектирани и в платформата са включени само тези, които са нужни за професионалните дейности, свързани с данъци, счетоводство и заплати. Освен това всички нормативни актове, които регулират дадена материя, са отнесени към съответна тема, за да могат да бъдат разглеждани и изучавани в тяхната цялост.

С този подход ние от Крестън БулМар си поставихме две цели: първо, да не претрупваме съдържанието на платформата с ненужни нормативни актове, и второ, всички селектирани актове да бъдат така обвързани помежду си, че да няма опасност, когато се решава определен казус, да се пропусне фактът, че съществува нормативен акт, който регулира нещо по въпроса.

Освен тематично, нормативните актове в БАЛАНС.bg са групирани по видове, както следва:

 • Закони;
 • Кодекси;
 • Правилници;
 • Наредби;
 • Спогодби;
 • Директиви;
 • Регламенти;
 • Национални счетоводни стандарти;
 • Международни счетоводни стандарти;
 • Разяснения към Международните счетоводни стандарти;
 • Инструкции;
 • Конституция.

След всеки вид нормативен акт в скоби е изписан броят на актовете от този вид.

Наредба за касовите апаратиНякои нормативни актове, като Наредби, Директиви, Регламенти и Инструкции, имат твърде дълги и трудно запомнящи се имена. За удобство, в списъчното им представяне навсякъде в платформата ние сме ги изброили с техните кратки и популярни имена, но когато позиционирате курсора на мишката върху техните заглавия, в хинт се появява пълното им наименование. Когато актът се отвори, най-отгоре се вижда неговото кратко и популярно име, а под него, в скоби – цялото му официално наименование. В търсачката актовете могат да бъдат търсени и по пълно, и по кратко име. 

Навсякъде в БАЛАНС.bg, където има списъчно изброяване на нормативни актове, с позициониране на мишката върху инфобутона пред заглавието на акта се показват първите пет члена от него, за да се разбере много бързо какво се регулира в акта.

ТемаКогато се отвори един нормативен акт, той се показва в контекста на темата, към която принадлежи, заедно с другите видове нормативни актове и всички други ресурси, свързани към тази тема. Например, ако се отвори Закон за здравословни и безопасни условия на труд, в колоната отдясно ще се види, че той се отваря в контекста на тема „Трудови Правоотношения“. Като се разгледат по-подробно свързаните към темата ресурси, ще се установи, че този закон е част от по-голяма група нормативни актове, които включват Кодекса на труда, още един закон, три правилника, две директиви, два регламента и цели 68 наредби. Също така ще се види, че към темата са експертно селектирани и създадени над 150 резюмета на съдебна практика, близо 100 становища и още над 200 други видове ресурси, между които 7 калкулатора и десетки образци във връзка с трудовите правоотношения.

Освен това към много членове от нормативни актове има експертно свързани множество ресурси, като резюмета и примери за илюстриране на нормата, становища, статии, съдебна практика, указания на институции и свързаните норми към този член, които може да са вътрешни от самия акт или от други нормативни актове, в т.ч. от директиви и регламенти, чиито текстове този член транспонира в националното ни законодателство.

По този начин сме дали възможност за бърз преглед на всички свързани с определена тема или норма ресурси, без риск да се изпусне нещо важно, и сме осигурили удобството да се намери бързо професионално решение по всеки възникнал казус.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1091
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1070
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 734
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 833
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 802
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 812
абонамент