Видеоурок

Едни хора учат по-добре, когато някой им разкаже материала достъпно, а други учат по-добре, когато прочетат разбираемо обяснен текст. За да отговорим и на едните, и на другите нужди, ние от Крестън БулМар решихме да съчетаем и двата метода, като за избрани писмени материали създаваме видеоуроци, в които написаното се разказва достъпно и разбираемо пред камера.

Видеоуроците обикновено не включват цялата писмена разработка, а се фокусират върху по-основните моменти и примери в нея, за да бъдат по-лесно разбрани от зрителите, а след това, когато те изградят достатъчно разбиране за материята, да се задълбочат в детайлите, които са подробно разгледани в писмената разработка.

Наличните в БАЛАНС.bg видеоуроци са групирани по теми – например Данъци, Работни Заплати, Счетоводни Стандарти и т.н. А всяка отделна тема е разделена на подтеми, като например темата Данъци е разделена на ЗДДС, ЗКПО и т.н. Ако обясненията на някои лектори Ви допадат особено много и искате да изгледате всички техни видеоуроци, можете да ги достъпите и филтрирате през личните им профили.

Всеки видеоурок има съдържание с вътрешни заглавия, които съответстват на вътрешните заглавия от писмения материал, по който е заснет. След всяко едно заглавие в съдържанието има минути и секунди, които, ако бъдат натиснати с мишката, ще стартират видеото от това вътрешно заглавие нататък и така може да се прескача по вътрешните заглавия в цялото видео, за да се гледат само нужните от него части.

За удобство, в плейъра на видеоуроците е добавен контрол на скоростта, който позволява на зрителя да ускори или забави темпото на говорене на лектора, за да може да премине по-бързо през ясни за него моменти или да забави темпото, когато материята изисква повече време за осмисляне на казаното от лектора.

Видеоуроците са адресирани към нормите на съответните закони или счетоводни стандарти, за които се говори в тях, като в свързани документи към член може да видите има ли видеоуроци към него и какво е тяхното съдържание, за да прецените дали ще Ви свършат работа, преди да ги гледате.

След всяка промяна в член на закон или счетоводен стандарт, към който видеоурокът е адресиран, той се заснема отново, като промените са вземат предвид при представянето на новия материал.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1091
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 734
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
абонамент