Закон

Нормативните актове определят правилата, които трябва да се спазят или приложат за всяко възникнало взаимоотношение. БАЛАНС.bg, който е специализиран в областта на данъците, счетоводството и заплатите, включва само тези нормативни актове, които са приложими в тези области. Това са кодекси, закони, правилници, наредби, инструкции и стандарти от националното законодателство и директиви, регламенти, спогодби и стандарти от европейското и международното право.

Всички нормативни актове са групирани тематично в зависимост от материята, която уреждат. Например към ЗДДС са отнесени още един закон, един правилник, три директиви, един регламент и осем наредби (1), а към Кодекса на труда са отнесени още два закона, три правилника, две директиви, два регламента и цели 68 наредби. По този начин няма опасност да бъде пропуснат нормативен акт, свързан с определена материя, който да не бъде съобразен, когато е нужно.

Когато един нормативен акт е водещ по определена тема, в дясната колона са показани всички ресурси, които са свързани с него (2), в т.ч. другите нормативни актове, резюмираните разпоредби към неговите членове, избраната и резюмирана съдебна практика, избраните и резюмирани указания от институции, базовите примери за илюстриране на неговите норми, становища по казуси, статии, видеоуроци, новини, комплексни примери и т.н.

В лявата колона на нормативния акт е показано неговото съдържание (3), което се разгъва в своята йерархична структура. Когато мишката се позиционира над някоя част, глава, раздел или член, в подсказващо поле се показва тяхното заглавие.

Под заглавието на нормативния акт е показана неговата версия от дата и държавен вестник, в който е публикуван (4). От падащото меню до версията на акта могат да се избират неговите предходни версии, които винаги ще се появяват на бледожълт фон и с червен надпис „историческа версия“, за да няма съмнение дали се чете актуалната или предходна версия на нормативния акт.

Под версията на акта са разположени бутоните, с които могат да се разгледат само свързаните с този нормативен акт документи (5), а не към цялата тема, както и да се видят само свързаните със съответната версия на акта документи. Бутонът за сравняване на версии (6) дава възможност да се сравнят произволно избрани версии на акта, в резултат на което ще се види в кои членове има разлики, какви са били старите текстове и кои са новите, като старите са показани на бледочервен фон и са фино задраскани, а новите са показани върху бледозелен фон.

Над всеки член на нормативния акт е възможно да има няколко икони (7), които показват броя на свързаните документи към члена, броя на историческите промени в него и броя на санкциите, които са предвидени за нарушаването му.

Когато се натисне иконата за свързаните документи към член, те се показват структурирано в допълнително диалогово поле (8). От това поле първо може да се добие представа какви са наличните видове ресурси и второ – да се мине набързо по всеки един вид и да се разгледат заглавията на включените ресурси от този вид. Независимо от вида на ресурсите, пред заглавието на всеки един от тях има инфо икона, чрез позициониране на мишката върху която ще се покаже целият документ или съществено резюмирана част от него. По този начин можете много бързо да прегледате ресурсите и да изберете тези, които най-силно отговарят на Вашите нужди, за да решите конкретен казус.

Искаме да обърнем специално внимание на свързаните документи към член, защото това е в основата на философията на БАЛАНС.bg. Нашата основна цел при създаването и поддържането на платформата е към всеки един член в нормативен акт експертно да приложим необходимите, но не повече ресурси, за да можем бързо и професионално да решим почти всеки казус, свързан с конкретна разпоредба от нормативен акт.

Специално внимание трябва да обърнем и на свързаните норми, защото те дават разбирането какво още трябва да се съобрази с други норми в същия и други актове, за да се приложи правилно конкретната норма.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1225
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1474
Новини

Новини

6 юни 2022 974
Теми

Теми

9 юни 2022 1136
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1365
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1231
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 858
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 981
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 773
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 8240
Становище

Становище

12 септември 2022 999
Статия

Статия

12 септември 2022 863
Урок

Урок

12 септември 2022 837
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1870
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 921
абонамент