Счетоводен Стандарт

Счетоводните стандарти – национални или международни, са нормативните актове, които указват как една стопанска операция трябва да бъде отчетена от счетоводна и финансова гледна точка.

За всеки счетоводител счетоводните стандарти са от особена важност, затова ние от Крестън БулМар решихме да им обърнем специално внимание и да ги представим в БАЛАНС.bg по начин, както в никоя друга платформа, особено когато се касае за международните стандарти за финансово отчитане.

Едно от предизвикателствата, особено пред по-неопитните ползватели на МСФО, е да се ориентират в структурата на стандарта и да разберат правилно в контекста на стандарта всяка една разпоредба в него. За тази цел ние създадохме вътрешна структура от йерархично номерирани заглавия, които не променят официалната номерация на параграфите от стандарта, но удобно ги структурират тематично и предотвратяват риска разпоредбите на един параграф да бъдат погрешно тълкувани в контекста на друга част от стандарта, за която той не се отнася.

МСФО и МСС са част от тема „Международни стандарти“ и когато е отворен някой от тях, в дясната колона са показани всички ресурси, които са свързани с темата – като закони, правилници, наредби, директиви, регламенти, всички други стандарти, базовите примери за илюстриране на разпоредбите от отделните стандарти, становища по казуси, статии, видеоуроци, новини, комплексни примери и не на последно място – официалните разяснения към стандартите от специализирания комитет към борда на международните счетоводни стандарти.

В лявата колона на счетоводен стандарт е показано неговото съдържание, което се разгъва в своята йерархична структура.

Под заглавието на счетоводния стандарт е показана неговата версия от датата на влизането му в сила. От падащото меню до версията на стандарта могат да се избират неговите предходни версии, които винаги ще се появяват на бледожълт фон и с червен надпис „историческа версия“, за да няма съмнение дали се чете актуалната или предходна версия на счетоводния стандарт.

Под версията на стандарта са разположени бутоните, с които могат да се разгледат само свързаните с този счетоводен стандарт документи, а не към цялата тема, както и да се видят само свързаните със съответната версия на стандарта документи. Бутонът за сравняване на версии дава възможност да се сравнят произволно избрани версии на стандарта, в резултат на което ще се види в кои параграфи има разлики, какви са били старите текстове и кои са новите, като старите са показани на бледочервен фон и са фино задраскани, а новите са показани върху бледозелен фон.

Над всеки параграф на счетоводен стандарт е възможно да има две икони, които показват броя на свързаните ресурси към параграфа и броя на историческите промени в него.

Когато се натисне иконата за свързаните документи към параграф, те се показват структурирано в допълнително диалогово поле. От това поле първо може да се добие представа какви са наличните видове ресурси и второ – да се мине набързо по всеки един вид и да се разгледат заглавията на включените ресурси от този вид. Независимо от вида на ресурсите, пред заглавието на всеки един от тях има инфо икона, чрез позициониране на мишката върху която ще се покаже целият документ или съществено резюмирана част от него. По този начин можете много бързо да прегледате ресурсите и да изберете тези, които в най-голяма степен отговарят на Вашите нужди, за да решите конкретен казус.

Искаме да обърнем специално внимание на свързаните документи към параграф, защото това е в основата на философията на БАЛАНС.bg. Нашата основна цел при създаването и поддържането на платформата е към всеки един параграф в счетоводен стандарт експертно да приложим необходимите, но не повече ресурси, за да можем бързо и професионално да решим почти всеки казус, свързан с конкретна разпоредба от счетоводен стандарт.

Особено внимание трябва да обърнем на връзката на всеки един параграф с насоките за неговото прилагане, които са неразделна част от стандарта, защото те дават детайлите как трябва да се разбира и прилага разпоредбата на конкретен параграф. Освен това всички официални разяснения от специализирания комитет към борда на международните счетоводни стандарти, които касаят съответния параграф, също са адресирани към него и могат да бъдат прочетени в свързаните към него документи.

Допълнително удобство представляват и базовите примери към различните параграфи, с които ние сме се опитали нагледно да илюстрираме как на практика се прилагат разпоредбите на различните параграфи.

Когато натиснете бутона за историческите промени на параграфа, ще се покаже списък от промени по дати, в които отменените или променените текстове ще бъдат на бледочервен фон и фино задраскани, а новите текстове или редакции ще бъдат на бледозелен фон.

Сред другите не по-малко важни удобства в счетоводните стандарти, които сме въвели, е тяхната добра графична структура и подредба от гледна точка на заглавия на глави, раздели и подраздели, структура и графика на параграфи, точки и букви. Допълнително удобство сме въвели и от гледна точка на маркировката на последните промени в счетоводен стандарт – в този случай, ако съответен текст в стандарта е променен в неговата последна версия, датата за последна промяна в скобите преди текста стои на жълт фон. Много често промени влизат в сила на по-късна дата от датата на версията на счетоводния стандарт – в този случай в скобите преди параграфа ние поставяме на червен фон датата на влизане в сила на този текст от него, ако тази дата все още не е настъпила. По този начин потребителят ще бъде известен, че въпреки че чете последната версия на стандарта, ще трябва да погледне в неговата предходна версия, за да прочете все още приложимата разпоредба на този параграф.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1090
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 857
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1204
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 733
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1610
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент