Защо БАЛАНС.bg

Всички нужни ресурси за счетоводители и ТРЗ експерти, събрани на едно място

БАЛАНС.bg съдържа:

  • хиляди статии, становища, примери и уроци;
  • ръководство за осчетоводяване на всички основни стопански операции;
  • практически учебници по счетоводство и данъци, заплати и осигуряване;
  • сборници с примерни документи за личен състав, счетоводство и данъци;
  • видеотека с лекции по данъци, счетоводство, заплати и осигуряване;
  • сборници със специално селектирана и резюмирана съдебна практика и указания на НАП;
  • калкулатори за всички нужни изчисления на счетоводители и ТРЗ експерти;
  • правноинформационна система за данъци, счетоводство и заплати;
  • справочник за всички нужни данни на счетоводители и ТРЗ експерти.

Над 4 000 актуални и свързани помежду си ресурси

Всички над 4 000 ресурса се поддържат в актуалност съгласно действащите нормативни актове и счетоводни стандарти, а помежду си те са свързани по такъв начин, че всеки възникнал счетоводен, данъчен или ТРЗ казус може да бъде решен за възможно най-кратко време.

Бързи професионални решения с минимално четене

За всеки член от нормативен акт са създадени и поддържани необходимите, но не повече ресурси, с които може да се вземе бързо и професионално решение по възникнали казуси, които материята на този член урежда. По този начин, с минимално четене и загуба време, се постига максимален професионален ефект.

Бързо откриване на нужните ресурси за решаване на казус

С уникалната търсачка на БАЛАНС.bg много бързо се открива кой член от кой закон или счетоводен стандарт регулира проблема и от там веднага се виждат всички необходими ресурси, с които казусът може да бъде решен.

Системно, а не хаотично създавани ресурси

Авторските материали в БАЛАНС.bg се създават при много строго планиране и организация за създаване, преглед, одобряване и редактиране на съдържанието, в което са ангажирани близо 40 автори в областите счетоводство, одит, заплати, финанси, данъци и право, които са експерти от екипа на Крестън БулМар.

Безкомпромисно качество на разработките

За създаването на всеки един ресурс се влагат от няколко часа до няколко десетки часа, а в някои случаи се инвестират дори стотици часове за разработка, преглед, съгласуване, одобряване, професионална и езикова редакция само на един-единствен ресурс.

Бърза актуализация след законодателна промяна

При всяка промяна в член от нормативен акт или счетоводен стандарт БАЛАНС.bg информира авторския и редакционен екип, че свързаните документи към този член трябва да се прегледат и редактират, което се прави в най-кратък срок.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1474
Новини

Новини

6 юни 2022 974
Теми

Теми

9 юни 2022 1136
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1365
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1231
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 858
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 981
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 773
Закон

Закон

6 март 2022 1111
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 8240
Становище

Становище

12 септември 2022 999
Статия

Статия

12 септември 2022 863
Урок

Урок

12 септември 2022 837
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1870
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 921
абонамент