Статия

Статиите в БАЛАНС.bg представляват професионални разработки от експерти на Kreston BulMar на теми от сферите данъци, счетоводство или заплати, в които се разглеждат всички принципни въпроси по темата и възможните хипотези. Макар често в статиите да се дават илюстративни примери или коментари, те нямат характера на становища, в които се дават решения по конкретна фактическа обстановка.

Тъй като обикновено статиите са дълги документи, всяка от тях има вътрешна структура от подзаглавия, които при отваряне на статията застават в лявата колона, за по-удобна навигация в съдържанието на целия материал. Всяка статия накрая завършва с изброяване на разпоредбите от различните нормативни актове, на които тя се позовава.

За да съдържа платформата достатъчния и не по-голям брой статии, редакционният екип постоянно прави преглед на съдържанието по нормативни актове и членове, и когато е нужно – го допълва с нови статии или премахва такива, които вече не добавят стойност по темата.

Всяка една статия е актуална към датата на своето одобряване от редакционния съвет и е такава до датата на промяна на дори една от разпоредбите, на които тя се позовава. Всяка актуална статия има зелен маркер с надпис „актуална версия“.

След като настъпи промяна в член, на който една статия се позовава, системата автоматично сменя нейния статус, като маркерът ѝ се оцветява в оранжево, с надпис „чака актуализация“. Редакционният екип прави актуализацията на статията в най-кратък срок, а предходната версия остава валидна за историческото състояние на законодателството. След като актуализираната версия бъде публикувана, предходната започва да се визуализира на бледожълт фон, за да се подчертае на потребителя, попаднал на нея, че чете стара версия. Освен това маркерът на неактуалната версия вече се оцветява в червено, с надпис „историческа версия“.

За удобство, статиите са структурирани по нормативните актове, на които се позовават. Когато се избере да се разгледат по актове, те се подреждат по членове, като във всеки член се подреждат низходящо – от най-новите към най-старите.

Където и в БАЛАНС.bg да се появят статии, пред или след тяхното заглавие винаги има инфоикона, с позициониране на мишката върху която се показва част от съдържанието на статията, за да даде на потребителя повече разбиране какво ще научи от нея, преди да я отвори в отделен прозорец.

Статиите към отделните разпоредби в нормативен акт могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

В края на всяка статия са посочени членовете от съответните нормативни актове, на които тя се позовава, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят, освен че ще се запознае със статията, ще може бързо да прочете и нормите, на които тя се позовава, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види и всички свързани към него документи.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1150
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1369
Новини

Новини

6 юни 2022 906
Теми

Теми

9 юни 2022 1064
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1266
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1137
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 788
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 898
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 692
Закон

Закон

6 март 2022 1040
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7012
Становище

Становище

12 септември 2022 882
Урок

Урок

12 септември 2022 756
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1707
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 859
абонамент