Пример за Работа с Калкулатор

Примерите за работа към калкулаторите в БАЛАНС.bg представляват практически примери с конкретна фактическа обстановка, които показват на потребителя как да използва калкулатора, за да направи нужните му изчисления. По този начин ние от Kreston BulMar искаме да улесним потребителите да използват калкулаторите по най-добрия възможен начин.

За всичките 32 калкулатора са разработени общо 128 примера за изчисления, като за всеки калкулатор са проиграни основните възможни хипотези. Линк към списъка с примерите е поставен най-отдолу на калкулатора – след бутона „Пресметни“, преди да са направени изчисления, а ако е направено изчисление, линкът застава след него.

Когато се отвори списъкът с примерите за изчисления, те са със заглавия, които накратко обясняват какво изчисление демонстрират. Когато се позиционира мишката върху инфоиконата пред заглавието на примера, се показва каква е целта на примера и фактическата обстановка, за да даде на потребителя повече разбиране какво ще научи от него, преди да го отвори в отделен прозорец.

При отваряне се вижда, че всеки пример за изчисление включва фактическа обстановка с конкретни данни, цели на изчисленията, какви данни и в кои клетки трябва да се въведат и най-накрая завършва с интерпретация на междинните и крайните резултати. Именно обясненията на междинните и крайните резултати дават най-голямо разбиране за начина, по който са направени изчисленията, и как те трябва да бъдат разчетени и тълкувани.

При нормативна промяна в начин на изчисление редакционният екип веднага прави актуализация на методологията за пресмятане в съответния калкулатор и на примерите към него.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1091
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1070
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 734
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 833
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 812
абонамент