Новини

Новинарската секция в БАЛАНС.bg представя всички важни новини, за които счетоводители и ТРЗ експерти трябва да бъдат информирани, за да знаят тенденциите и фактите, касаещи тяхната работа.

Нашата цел е всеки колега, само за 5 до 10 минути на ден, да научи всичко необходимо за работата си, без да губи време да се рови излишно в други източници и сайтове и да преценява кое е достоверно и кое – не.

В тази връзка редакторският екип на БАЛАНС.bg ежедневно преглежда всички институционални източници на информация, които касаят областите: данъци, счетоводство, заплати, осигуряване, икономика, финанси, бюджет и статистика, и превръща в новини за платформата всяка съществена информация, събитие или факт.

В страницата за новини, ако не е включен филтър, те се показват по хронологията на тяхното публикуване, като най-отгоре са последно публикуваните новини.

Филтрирането на новините се извършва на две нива – най-напред се избира тема, а след това подтема. По този начин могат да се проследят исторически новините по дадена тема или от дадена институция.

Например в темата „Данъци“ има подтеми „Осигуряване“, „Данък върху добавената стойност“, „Корпоративен данък“ и т.н., а в темата „Икономика“ има подтеми „Икономически анализи“, „Инвестиции“, „Онлайн търговия“ и т.н.

Специално внимание сме обърнали на новините от държавните институции, за които е създадена нарочна тема, където подтеми са: „Национална агенция по приходите“, „Национален осигурителен институт“, „Министерство на финансите“, „Агенция по заетостта“ и т.н.

Заглавията на последните пет новини от деня винаги текат на новинарската лента, която се намира над главата на сайта, и са там за удобство, на която и страница да се намирате в БАЛАНС.bg.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1090
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1204
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 733
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент