Начална Страница

Целта на началната страница

Началната страница на БАЛАНС.bg си поставя за цел да улесни достъпа до всички ресурси в платформата и да акцентира на най-ценните и търсените в нея.

Търсачката е на централно място

Централно място в главата на БАЛАНС.bg заема търсачката, под която винаги се показва броят на актуалните ресурси в сайта, от гледна точка на действащите нормативни актове. Независимо на коя страница е позиционирана системата, търсачката е винаги в главата на сайта и готова да бъде използвана.

Навигационната лента

В навигационната лента, под главата на БАЛАНС.bg, са изброени входовете към всички ресурси в системата, като:

 • калкулаторите, нужни за счетоводители и ТРЗ експерти, които са функционално групирани – за възнаграждения, стаж, отпуски, данъци, календари, валута, лихва и инфлация;
 • темите, в които ресурсите в платформата са систематизирани за по-удобно ползване и които са в три основни направления: данъци, счетоводство, заплати и осигуряване;
 • законодателството, групирано по видове документи: закони, кодекси, правилници, наредби, директиви, регламенти, спогодби, счетоводни стандарти и т.н., ако така е по-удобно за потребителя да ги разглежда и достъпва;
 • справочниците с историческа и статистическа информация, нужни за дейността на счетоводители и ТРЗ експерти;
 • видеоуроците, които са систематизирани тематично в областите: данъци, счетоводство, заплати и осигуряване;
 • сметкоплана, в който всички счетоводни сметки са представени много детайлно, в т.ч. как се използват и кои са основните правила за тях;
 • учебниците за практическо счетоводство и данъци и за практически заплати и осигуряване;
 • примерните документи за счетоводство и данъци, за работна заплата и личен състав, както и за договори, пълномощни и решения на съдружници, които са удобно групирани за бързо откриване и с детайлно описание за начина на тяхното ползване;
 • сборниците за тематични резюмета на закони, базови примери за прилагане на закони и данъчни наръчници на НАП;
 • видовете ресурси – показва обобщена справка за видовете ресурси в платформата и колко ресурси от всеки вид са актуални и колко – исторически версии;
 • новините, които са основно в областта на икономиката, финансите и данъците;
 • календарите за работни и почивни дни, по години.

В допълнителните менюта на БАЛАНС.bg са абонаментните планове, списъкът с всички автори на системата, общите условия и политиката за поверителност.

Съвети за ползване на БАЛАНС.bg

Специално място е отделено на съветите за ползване на БАЛАНС.bg във всеки един елемент на системата, защото често потребителите на подобни сложни платформи не успяват да разберат за и да използват всички възможности и ресурси, които имат на разположение.

Най-ценните и търсени ресурси

Под навигационната лента на БАЛАНС.bg са разположени акценти за най-ценните и търсените ресурси, като счетоводен сметкоплан, учебник по практическо счетоводство и данъци, данъчно законодателство, ТРЗ и данъчни калкулатори, учебник по практически заплати и осигуряване и примерни документи.

Най-често използваните калкулатори

По-надолу са поставени бързите връзки, с кратки описания, за най-често използваните калкулатори: за заплати по трудови и граждански договори, изчисления, свързани с отпуски и трудов стаж, авансови вноски и слаба капитализация по ЗКПО и т.н.

Основните теми

На следващо място идва секцията за основните теми в БАЛАНС.bg, за които са представени статистически данни за ресурсите по вид и брой, които съдържат и броя на вътрешните връзки, които са експертно създадени между ресурсите във всяка тема.

Последните видеоуроци

По-надолу са представени последно публикуваните видеоуроци на счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни теми.

Най-често използваните примерни документи

След тях са позиционирани най-често използваните примерни документи в областите: счетоводство и данъци, работна заплата и личен състав, договори, пълномощни и решения на съдружници.

Последни новини

По-надолу е отделено внимание на последните икономически, финансови и данъчни новини.

Най-търсени и последно качени ресурси

След това са представени най-търсените ресурси в БАЛАНС.bg и последно качените в платформата материали.

Справка за актуалните ресурси

В дъното на системата се показва справка за броя на актуалните ресурси по видове, към всеки един момент.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1222
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1470
Новини

Новини

6 юни 2022 973
Теми

Теми

9 юни 2022 1135
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1363
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1229
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 855
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 978
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 768
Закон

Закон

6 март 2022 1110
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 8230
Становище

Становище

12 септември 2022 997
Статия

Статия

12 септември 2022 862
Урок

Урок

12 септември 2022 832
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1866
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 918
абонамент