Счетоводен Сметкоплан

Счетоводен Сметкоплан
актуално 13 юни 2022 2:38 3686

Добрата организация на счетоводния сметкоплан в едно предприятие и умелото използване на избраните сметки са в основата на добрата финансова и управленска отчетност на всеки бизнес.

За тази цел ние от Крестън БулМар поддържаме и постоянно развиваме детайлно описан счетоводен сметкоплан, в т.ч. и за много екзотични сметки, за да можем да отговорим на всички предизвикателства с отчетността, които могат да възникнат при нашите клиенти.

Преди да започнем с детайлното описание на отделните счетоводни сметки, най-напред правим фундаментално въведение, в което обясняваме кои са видовете счетоводни сметки и кои са основните характеристики за всяка една от тях.

След фундаменталното въведение правим общо представяне на сметките от счетоводния сметкоплан, който е разделен на осем раздела, в тридесет и пет групи и над двеста сметки, като за всяка една от тях е посочено дали е Активна, Пасивна, Активно-Пасивна или Корекционна и дали е препоръчително сметката да се води Синтетично или Аналитично.

След като е направено въведението и общото представяне на сметките, пристъпваме и към тяхното детайлно описание. В навигационната лента вляво от сметкоплана сметките могат много бързо да бъдат преглеждани и достъпвани по раздели, групи и отделна сметка.

За да илюстрираме детайлите, с които сме описали всяка една сметка в нашия сметкоплан, ще изберем за пример сметка 401 „Задължение към доставчици“, по-известна само като сметка „Доставчици“.

За всяка една сметка от сметкоплана правим кратко описание (1), в което разказваме за какво се използва конкретната сметка, какво се осчетоводява по нейния дебит и кредит, какви са обичайните ѝ начални и крайни салда и какво показват.

След това даваме много полезна практическа информация (2) за начина, по който е препоръчително да се използва сметката, за да има най-добра аналитичност и проследимост на операциите, в които тя е участвала.

Ако има възможни изключения, като неестествено обърнати салда (3), ние даваме обяснение защо това е възможно и какво означава.

На следващо място представяме салдата и оборотите (4) на сметката, като за всяко едно от тях, по дебита или кредита, даваме ясно обяснение какво отразява.

След представянето на салдата и оборотите на сметката даваме препоръки за начина на нейното водене – аналитично или синтетично (5), и ако е аналитично – как е най-добре тази аналитичност да бъде организирана.

Най-накрая са детайлно представени възможните кореспонденции по дебита или кредита (6) на сметката, съответно с кредита или дебита на други сметки, като за всяка една такава кореспонденция обясняваме каква стопанска операция се отчита.


към сметкоплана >

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1091
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 734
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент