Резюме на Съдебно Решение

Върховните съдилища са последната инстанция при спорове между две страни. Много често това са граждани и предприятия срещу НАП, или физически лица срещу своите настоящи или бивши работодатели. Изключително важна роля имат решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС), които са задължителни за нашите съдилища.

Решенията на върховните съдилища формират така наречената постоянна или противоречива практика и когато се налага – издават тълкувателни решения. Докато тълкувателните решения са краен брой, решенията по спорове между две страни са хиляди.

За да можем да се ориентираме правилно за постоянната и противоречивата практика в хилядите решения на върховните съдилища, ние в Kreston BulMar създадохме специален юридически екип, който постоянно следи и анализира съдебната практика по данъчни и трудови дела и подбира тези решения, които формират постоянната съдебна практика при много сходни казуси, както и противоречивата практика по тях.

За да улесним и себе си, и потребителите, нашият юридически екип резюмира всяко едно съдебно и тълкувателно решение, като формира правен въпрос, описва фактическата обстановка и излага основните аргументи на съда, с които той е решил спора по определен начин. Така, за по-малко от минута, всеки един потребител може да разбере за какво се отнася съдебното решение, каква е фактическата обстановка и какво е решението на съда. С тази информация всеки бързо може да прецени дали това решение е сходно с неговия казус и как да го реши.

За да не се претоварва БАЛАНС.bg от излишно голям брой съдебни решения, когато нашият екип от юристи установи постоянна съдебна практика при сходни казуси, той ограничава избраните решения максимум до 5-6 и не публикува нови, освен ако не заменя някои стари. По този начин не е нужно да се преглеждат стотици решения по определен член от закон, за да се открие постоянната съдебна практика при конкретна сходна фактическа обстановка.

За удобство, резюметата на съдебните решения са структурирани по ранга на съдилищата, които са ги издали, и по закони, за които се отнасят. Когато се избере да се разгледат по съдилища, решенията се подреждат низходящо – от най-новите към най-старите. Тук е налична опция „подробно“, т.е. в списъка да са изброени със своите правни въпроси, или без тях.

Когато се избере резюметата на съдебните решения да се разгледат по закони, те се подреждат по членове, като във всеки член също се подреждат низходящо – от най-новите към най-старите.

Където и в БАЛАНС.bg да се появят съдебни решения, пред или след тяхното заглавие винаги има инфоикона, с позиционирането на мишката върху която се показва цялото резюме на съдебното решение, без да е нужно да се отваря в отделен прозорец. Ако решението бъде отворено, след неговото резюме може да се прочете цялото съдебно решение с всички детайли в него.

Съдебните решения към отделните разпоредби в закона могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

След резюмето на всяко едно съдебно решение са посочени членовете от съответните нормативни актове, на които то е основано, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят, освен че ще се запознае със съдебното решение, ще може бързо да прочете нормите, на които то е основано, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види всички свързани към него документи.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1150
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1369
Новини

Новини

6 юни 2022 906
Теми

Теми

9 юни 2022 1064
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1266
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1137
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 788
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 898
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 692
Закон

Закон

6 март 2022 1040
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7012
Становище

Становище

12 септември 2022 882
Статия

Статия

12 септември 2022 792
Урок

Урок

12 септември 2022 756
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1707
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 859
абонамент