Фиш на НАП към Член от Закон

Националната агенция по приходите (НАП) ежегодно публикува наръчници със своите експертни интерпретации върху разпоредбите на основните данъчни закони, които са структурирани тематично и са разделени на Фишове. По този начин НАП цели да улесни своя персонал и данъкоплатците в тълкуването и прилагането на данъчните закони.

За да дадем още добавена стойност за потребителите на БАЛАНС.bg, ние свързахме всички Фишове от наръчниците на НАП със съответните членове на данъчните закони, които те интерпретират.

За да улесним търсенето в наръчниците, в лявата им колона могат да се видят всички техни глави, които се разгъват до нивото и заглавието на всеки един отделен Фиш в тях.

Всяка актуализация на наръчник на НАП се отразява в БАЛАНС.bg и при Фишовете, в които са настъпили промени, се появява икона за история на промените във Фиша, които могат да се проследят при нейното натискане.

За да подобрим и улесним разбирането на Фишовете, под всеки един от тях са посочени членовете от закона, които съответният Фиш интерпретира, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят, освен че ще се запознае със съдържанието на Фиша, ще може бързо да прочете нормите, които самият той интерпретира, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член ще види всички свързани към него документи.

Фишовете към отделните разпоредби в закона могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него, където, с позиционирането на мишката върху инфобутона, може да се прегледа пълният им текст, без да е нужно да се отварят в отделен прозорец.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1194
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1428
Новини

Новини

6 юни 2022 944
Теми

Теми

9 юни 2022 1099
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1323
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1189
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 823
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 937
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 733
Закон

Закон

6 март 2022 1074
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7772
Становище

Становище

12 септември 2022 948
Статия

Статия

12 септември 2022 828
Урок

Урок

12 септември 2022 794
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1802
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 890
абонамент