Примерни Документи

Много често в практиката на всеки ръководител, счетоводител, данъчен или ТРЗ експерт се налага да съставя различни договори, заповеди, решения, протоколи, пълномощни и други подобни, за които няма достатъчен опит или надеждни източници, от които да се информира как да ги състави в съответствие със закона или така, че да избегне нежелани правни спорове.

За да помогнем при решаването на този проблем, ние от Крестън БулМар създадохме близо 180 примерни документа (образци) в областите Работна Заплата, Личен Състав, Счетоводство, Данъци и Право, които са разпределени в много подтеми, за да се ориентирате бързо и да откриете лесно документа, който Ви е нужен.

Всеки примерен документ е подготвен така, че да можете да го използвате директно във Вашата работа, след като свалите на компютъра си неговия образец в word формат. За да избегнете много трудности при съставянето или последващи проблеми с различните документи, ние сме добавили подробни статии към всеки един, в които обясняваме спецификите при тяхното съставяне, правната уредба и честите грешки, които се допускат.

Примерните документи са адресирани към нормите на съответните закони, правилници или наредби, които ги регламентират, като в свързани документи към член можете да разгледате съответния примерен документ.

След всяка промяна в член на закон, правилник или наредба, която регламентира елементи в примерен документ, ние получаваме незабавно известие от системата и своевременно актуализираме самия документ и статията към него.

 

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 899
Новини

Новини

6 юни 2022 510
Теми

Теми

9 юни 2022 642
Справочници

Справочници

16 юни 2022 697
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 447
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 502
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 356
Закон

Закон

6 март 2022 565
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 2542
Становище

Становище

12 септември 2022 418
Статия

Статия

12 септември 2022 435
Урок

Урок

12 септември 2022 411
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1049
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 440
абонамент