Справочници

В своята практика всеки един счетоводител или ТРЗ експерт непрекъснато се нуждае от посочване на кодове от различни национални класификатори, като тези за Професиите и длъжностите, Икономическата дейност на предприятията, Класификаторите на продуктите и Класификатора на териториалните единици.

Много често в работата се налага да се попълват нормативно определени данни за Минимален осигурителен доход или вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ в зависимост от кода на икономическата дейност на предприятието.

Справочник НКПДНерядко счетоводители и ТРЗ експерти се налага да ползват исторически или статистически данни за Инфлация, размери на Минималната работна заплата или на Максималния осигурителен доход, или пък за това кои са били офшорните зони с преференциален данъчен режим в различните периоди от време.

За всички тези цели БАЛАНС.bg разполага с нужните бази данни и списъци.

Търсенето в справочниците с много позиции е направено изключително удобно, като резултатите се показват в контекста на структурата от данни. Например, ако в търсачката на справочника за националната класификация на професиите се напише думата „счетоводител“, ще се появят 13 длъжности за счетоводител, които са разпределени в три раздела – Ръководители, Специалисти и Приложни специалисти, където те са класифицирани в конкретни и видими групи, подгрупи и т.н., за да можете да се ориентирате коя от позициите е най-подходяща за случая. По същия начин, ако в търсачката на Класификатора за териториалните единици напишете „Баня“, ще видите, че има четири села и един град с това име, в т.ч. в кои общини и области се намират, както и ще видите, че има още три града, в чиито имена присъства думата „Баня“.

При използване на справочника за Минимален осигурителен доход (МОД), в зависимост от кода на икономическата дейност на предприятието, можете да търсите по ключова дума, а в зависимост от старшинството на позицията – да изберете кой минимален осигурителен доход отговаря за конкретната позиция. В най-дясната колона можете да видите и размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) за позицията. Когато за една длъжност могат да се използват различни кодове за икономическа дейност на предприятието, тогава можете да пиннете различни редове в отделен прозорец, лесно да ги сравните и след това да изберете кое е по-изгодно в случая. Ако пък искате да разгледате как са се променяли исторически МОД и ТЗПБ, можете да разгънете текущия ред и да видите стойностите за предходните години.

 

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 899
Новини

Новини

6 юни 2022 510
Теми

Теми

9 юни 2022 642
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 447
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 502
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 356
Закон

Закон

6 март 2022 565
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 2542
Становище

Становище

12 септември 2022 418
Статия

Статия

12 септември 2022 435
Урок

Урок

12 септември 2022 411
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1049
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 440
абонамент